high quality replica horloges high-performance stainless steel rings are located between the crystal mirror and the condition backside covers.

swiss replica watches learned your classy neoclassical fashion, and also in the modern-day aspects.

best richard mille replica streaks large substances.

best meilleure imitation rolex review product and produce unique is effective.

Účtovné služby


Cenník za vedenie jednoduchého účtovníctva


Cena za účtovnú položku :

 • jednoduché účtovníctvo

  • 0,55 EUR bez DPH - neplatca DPH 
  • 0,70 EUR bez DPH - platca DPH, min 20,- EUR

 • podvojné účtovníctvo

  • 0,75 EUR bez DPH - neplatca DPH 
  • 0,90 EUR bez DPH - platca DPH, min 50,- EUR

 

* zaúčtovaná položka je jeden účtovný zápis. Predstavuje zaúčtovanie jedného dokladu – prijatej /dodávateľskej / faktúry, vystavenej / odberateľskej / faktúry, jedného pokladničného dokladu… Pozor, jednou účtovnou položkou je zaúčtovanie jedného pohybu na bankovom výpise, nie celého bankového výpisu! 

 

Súčasťou vypracovania jednoduchého účtovníctva je:


Pri neplatcovi DPH

 1. vedenie peňažného denníka
 2. vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 3. vedenie bankovej knihy
 4. evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 5. vedenie pokladničnej knihy
 6. vedenie odpisových kariet

Pri platcovi DPH

 1. vypracovanie Priznania k dani z pridanej hodnoty (mesačné alebo kvartálne)
 2. vedenie peňažného denníka
 3. evidencia daňových dokladov
 4. vedenie pokladničnej knihy
 5. vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 6. evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 7. vedenie odpisových kariet
 8. vedenie bankovej knihy
 9. vypracovanie súhrnného kvartálneho výkazu k DPH

 
Súčasťou služby vypracovania podvojného účtovníctva je:


Pri neplatcovi DPH

 1. vedenie účtovného denníka
 2. vedenie hlavnej knihy
 3. vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 4. vedenie bankovej knihy
 5. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 6. vedenie pokladničnej knihy

Pri platcovi DPH

 1. vedenie účtovného denníka
 2. vedenie hlavnej knihy
 3. vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 4. vedenie bankovej knihy
 5. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 6. vedenie knihy daňových dokladov
 7. vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne)
 8. vypracovanie Súhrnného kvartálneho výkazu
 9. vedenie pokladničnej knihy

 

Typ daňového priznania

Cena za vypracovanie

Fyzická osoba – typ A

30 €

Fyzická osoba – typ B
(prenájom nehnuteľností, podnikanie – paušálne výdavky)

50 €

Fyzická osoba – typ B
(podnikatelia – daňové priznanie + účtovná závierka)

100 €

Právnicka osoba – vrátene všetkých príloh
(Výkazu ziskov a strát, Súvahy, poznámok, Cashflow)

150 €

Daň z motorových vozidiel

20 € + 5 € za vozidlo

Ročné zúčtovanie zamestnanci

10 € za zamestnanca

 

 

Cenník ostatných služieb

 

Spracovanie miezd

 10 € za zamestnanca

Administratívne práce

 15 € / hod.

 

 

 

 

 

 

 

Cenník je platný od 1.1.2019

Ukázať / Skryť mapu

Telefón

+ 421 905 275 832

Email

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa

Železničiarov 296/40, 028 01 Trstená